Boyama Kabini Nedir?

Toz boya tamamen kuru bir kaplama sistemidir. Elektrikle yüklenen öğütülmüş reçine, pigment ve diğer hammadde taneciklerinden oluşur ve boyanacak objelerin üzerine püskürtülür.

Boyanacak malzemeler topraklanır, böylece yüklenen taneciklerin kürlenme fırınlarında eriyip birbirlerine yapışarak düzgün, dayanıklı ve kaliteli bir kaplama oluşturmadan önce malzemeye tutunmalarını sağlar. Toz boyalar termoset (ısı ile kürlenen) ve termoplastik olarak ikiye ayrılmaktadır. Isı ile kürlenen toz boyalar en çok kullanılan toz boyalardır. Kürlenme işlemi sırasında geri dönüşümü olmayan kimyasal bir değişime uğrarlar ve tekrar ısıtıldıklarında tekrar eriyerek sıvı hale geçmezler. Termoplastik toz boyalar ise ısıtılarak tekrar tekrar eritilebilir, soğutulduklarında katılaşırlar. Özellikle en zorlu performans gerekliliklerinin olduğu yüksek film kalınlıklarında yapılan uygulamalar için uygunlardır.

Su Bazlı Boya Kabini

Yan duvarlar 50 mm kalınlığında cam yünü izolasyonlu 1 mm Galvaniz sacdan imal edilmiştir. Panellerin dış yüzeyleri ergonomik görünüm ve daha uzun ömür sağlamak bakımından ithal statik toz boya ile boyanmıştır.Boyama sırasında renk kontrolünü en iyiye çıkartacak şekilde dizayn edilmiş aydınlatma sistemine sahiptir.. Açılı yerleştirilmiş reflektörler sayesinde kabinin içinde eşit ışık dağılımı sağlanmaktadır. Ayrıca elektronik balast kullanılmakta olup, bu şekilde enerjiden tasarruf sağlanmaktadır.Kabin içinde, otomobil yanında parça boyama imkanı veren tavana asılmış raylı bir askı sistemi mevcuttur.

Tavan, özel yalıtım takviyeli sac panellerden meydana gelmiş olup, bakım onarım çalışmaları sırasında üzerinde gezinmeye müsaittir. Kabine verilen havayı temizlemek amacı ile, tavan altına, yanmaz malzemeden yapılmış özel, yüksek performanslı uzun ömürlü filtre elemanı yerleştirilmiştir.

Kabinin önünde araç girişi için 3 adet, personel giriş çıkışı için 1 adet kapı sistemi mevcuttur. Kapı elemanları emniyet camlarından yapılmış gözetleme pencerelerine sahiptirler.

Taban, tüm sistemi mevcut bir beton zemin üzerine monte etmeyi sağlayan çelik konstrüksiyondan meydana gelmiştir. Çelik konstrüksiyon üzerine 650 kg. tekerlek yükünü taşıyabilecek ve toz kalkmasını en aza indirgeyen galvaniz ızgara ve kaplamalı metal sistemi yerleştirilmiştir.

Endüstriyel Fırınlar

Elektrostatik tozboya fırınları ürün ölçülerine göre iki çeşittir; Kutu tipi ve Tünel tipi tozboya pişirme fırını. Üretim malzemesi ölçü ve sayısına göre fırın tercihi yapılmalıdır. Kutu tipi fırınlar genellikle üretim sayısı az, farklı ölçülerdeki malzmeler ve üretim alanının kısıtlı olduğu durumlarda tercih edilmelidir.

Tünel tipi fırınlar üretim sayı adedi binlerle ifade edildiği ve üretim alanı büyük olan yerlerde tercih edilmelidir.

Toz Boyanın Üstünlüğü

Toz boya filminin “Thixotropic” özellikleri pişme sonucu kaplamanın kuru boya filmiyle elde edilene eşit olmasını temin eder. Pişirme sürecinde, toz boyanın polimerizasyonu oluşur ve boya filminin ürün üzerine yayılmasını ve sertleşmesini sağlar.

Sonuç olarak elde edilen kaplama üzerinde; aşınma, paslanma, kimyasal saldırılara ve genel olarak zararlı dış etkenlere karşı mükemmel dayanıklılık ve de uygulamanın kolaylaştırılması alanında önemli gelişmeler elde edilmiştir.

Toz Boya Tekniğinin İşlem Verimliliği

Toz boyada malzeme kullanım verimi %100’e yaklaşmaktadır. Fazladan püskürtülen toz boya zerrecikleri tekrar geri kazanılarak yeniden kullanım için boyama sistemine döndürülürler. Bunun sonucu toz boyamada, yaş boyaya kıyasla 1/2 ile 1/3 oranında daha az malzeme gerekir.

Toz Boya Otomasyonu Kolaylaştırır
Toz boyanın sahip olduğu üç önemli faktör otomatik uygulamaya uygun çözümler getirir:
Elektrostatik metod; bir sarma etkisi meydana getirir ve toz, ürün üzerine homojen kaplanır.
Toz boya ile köşelere ve girintilere ulaşmak kolaydır.
Toz boya damlatmaz, bu da tabancanın yerleştirilmesini basitleştirir.

Elektrostatik Toz Boya Nedir?

Elektrostatik toz boya kaplama, üründe bir damla solvent kullanmaksızın, boyanıp piyasaya verilir hale getirilmesidir. Toz boya, bir hava akımı ile özel olarak geliştirilen bir toz boya tabancasına taşınır ve bir toz bulutu halinde toz boya kabini içinde pülverize edilir. Burada statik elektrik ile yüklenen toz topraklanmış ürün üzerine, her tarafına eşit ve muntazam olarak dağıtacak şekilde kaplanır. Aşırı olarak püskürtülmüş bulunan toz boya(ürün üzerine yapışmayan) tekrar kullanılmak üzere, toz boya kabini içindeki emme sistemiyle havadan ayrılıp geri kazanılır.

Geri kazanılan tozun tekrar kullanılabilme özelliği toz boya tekniğinin en ekonomik avantajlarından biridir. Ürün daha sonra bir fırında pişirme işlemine tabi tutulur. Isı, tozun erimesine ve ürün üzerinde akışına neden olur ve polimerize olarak, kimyasal sertleşmeyle üzerine yapışır. Belirtilen artı özellikleriyle toz boya tekniği geleneksel yaş boyaya nazaran daha cazip hale gelmiştir.

Elektrostatik Toz Boyama Nedir?

Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir. Toz boya, boya kabininde özel boya tabancaları vasıtasıyla uygulanır. Tabancadan geçerken elektrostatik yükle yüklenen toz boya partikülleri kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya geri kazanım sistemi sayesinde toplanır ve tekrar kullanıma sokulur. Boya geri kazanım sistemi elektrostatik toz boyama teknolojisinin en büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya ile kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer.Ortalama 200ºC olan fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik, çevre dostu, geniş renk yelpazeli ve parlak bir yüzey kaplaması elde edilir. Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri kazanım sistemi, ekonomikliği ve çevre duyarlılığı elektrostatik toz boyamayı geleneksel boyama işlemlerine göre son derece başarılı ve ekonomiktir.